تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

خدمات قابل ارائه حسابداری فنوجگواهی حقوقی

همکار گرامی صدور گواهی حقوقی فقط برای نهادهای دولتی از جمله

بانک ها و موسسات مالی مقدور است .

متن گواهی حقوقی به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد.

حداکثر مبلغ ضمانت 100000000 ریال می باشد.

حضور افراد جهت دریافت گواهی کسر از حقوق الزامی می باشد.

فیش حقوقی شاغلین

همکاران موظفند فیش حقوقی خود را از طریق سایت دریافت نمایند

که این امکان از طریق لینکی که در صفحه اصلی همین سایت قرار

داده شده است میسر گردیده است و شما را مستقیماً به قسمت

دریافت فیش حقوقی سازمان آموزش و پرورش فنوج متصل می نماید.

آدرس اینترنتی سایت آموزش و پرورش فنوج

فیش حقوقی بازنشستگان و قراردادی انجام کارمعین

فیش حقوقی همکاران بازنشسته هر ماه در واحد حسابداری صادر گردیده

و بازنشستگان محترم جهت دریافت فیش حقوقی خود از تاریخ یکم تا دهم

هر ماه می توانند به واحد حسابداری مراجعه نموده و فیش خود را دریافت

نمایند همچنین دریافت فیش بازنشستگان از طریق لینکی که در صفحه

اصلی همین سایت قرار داده شده است مستقیماً به صفخه دریافت فیش

متصل شوند و فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.


ادامه مطلب...