تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

تعیین اول بودن یک عدددر این پست سایتی را برای دوستان عزیز معرفی می کنم که با دادن یک عدد طبیعی دلخواه به آن ،می توانید بفهمید که آن عدد اول است یا نه ؟ در صورت اول نبودن ، آن عدد را به صورت ضرب دو عدد  طبیعی( غیر از یک و خود عدد) می نویسد و در واقع ثابت می کند که عدد مورد نظر اول نیست.اگر هم عدد اول باشد که پیغام اول بودن را به شما می دهد.

                                              

                                                          

                                                   برای ورود کلیک کنید


ادامه مطلب...